Crazy Tumblr Themes

April Fernandez Calayo.April 28, 1994.Single.University of Mindanao.

Si Preng ay :

- palaging gutom
- palabiro
- maingay
- makulit
- medjo tanga
- masipag (level 58)
- friendly
- masamang magalit
- minsan hindi naliligo pag sabado (pwera na lang kung may lakad XD)
- marunong magluto
- God-fearing
- Mahal niya si Fidela(mama)
- tamad (level 42)

The best part in falling in love is when you know it's for real not for fun :)

SPREAD THE LOVE <3

bussykiller:

me at my high school reunion

bussykiller:

me at my high school reunion